Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, behandeltrajecten en events van Holistische Praktijk Senang by Grace.

1. Aanmelden/aansprakelijkheid
Aanmelden voor een losse behandeling of behandeltraject geschiedt na telefonische aanmelding of via het e-mailadres vermeld op mijn website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen- en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling, behandeltraject en event geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling, behandeltraject en event bij Holistische Praktijk Senang by Grace is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Gezondheid
Een Reiki-behandeling, holistisch consult, behandeltraject en deelname aan een event is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een mooie aanvulling. Ik stel geen medische diagnose. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk doe ik mijn best om het gewenste resultaat te bereiken.

3. Geheimhouding
Holistische Praktijk Senang by Grace zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen, adres, e-mail adres of telefoonnummer).

4. Betaling
Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant of via een tikkie betaald te worden met uitzondering van het behandeltraject. De helft van de kosten van het gehele behandeltraject zal voorafgaand van de start van het traject contant of via een betaalrekening betaald te worden. Het resterende openstaande bedrag dient vóór het laatste consult betaald te zijn. Bij betalingsachterstand is Holistische Praktijk Senang by Grace gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. Annuleren
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Holistische Praktijk Senang by Grace gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.